ชื่อ-นามสกุล * :
Name-Surname
  E-Mail * :
     
  แจ้งปัญหา* :
Problem :
WiFi Internet
    รายละเอียดปัญหา/Detail :
    บริเวณที่พบปัญหา/Location :
ห้อง/Room
     
  อุปกรณ์ที่ใช้* :
Device:
iPad Tablet Notebook Serface
       
 

วันที่พบปัญหา:
Date of issue

เวลาที่พบปัญหา:
Time of issue
       

Security Code* :